Opphavsrett

Lenking og lån av tekst og bilde (til egen publisering)

Det er flere som spør om det er greit at de lenker fra sin egen blogg/nettside til siden min, og det er så klart helt flott så lenge den siden du lenker fra kun inneholder lovlig materiale. Jeg vil likevel sette pris på om du sender meg en melding med link til siden din før du eventuelt publiserer noe. 

Ønsker du å låne opphavsrettslig beskyttet tekst og bilder må dette avtales særskilt før eventuell publisering. Send meg en e-post med link til siden din og opplysninger om hva du vil benytte. Kontaktskjema finner du øverst til høyre i menyen.

Opphavsrett til matoppskrifter
Jeg har også fått noen henvendelser knyttet til i hvilken grad en kan benytte andres oppskrifter i blogginnlegg o.l. Å gjøre utfyllende rede for åndsverkslovens bestemmelser på dette området vil være en alt for omfattende oppgave og utenfor formålet med denne bloggen. Her er likevel en kort forklaring for hovedtrekkene som kan være aktuelle ved publisering av matoppskrifter på internett.

Et blogginnlegg er i utgangspunktet beskyttet av lov om åndsverk. Det vil si at tekst du selv produserer og bilder du selv tar, er du opphavsmann til og nyter godt av de rettigheter loven gir deg. Det kan for eksempel være retten til å bli navngitt som opphavsmann (§ 3) og at materialet ikke fritt kan benyttes av andre (§ 2). Matoppskrifter er i utgangspunktet ikke omfattet av åndsverkloven. Dette fordi teksten ikke anses som et åndsverk, men som en beskrivelse av fremgangsmåte. Opphavsretten gjelder med andre ord verkenes utforming, ikke verkenes ideer, den viten eller de metodene som verkene uttrykker. Det er altså måten som ideene kommer til uttrykk på, ikke ideene i seg selv, som blir beskyttet av opphavsretten. Du kan med andre ord benytte oppskrifter fra andre kilder på bloggen din (mengdemål og enkel beskrivelse av fremgangsmåte), men presentasjonen av den bør være din egen. Ønsker du derimot å benytte tekst utover selve oppskriften og eventuelle bilder må du spørre opphavsmannen om lov først.

Når du benytter opphavsrettslig beskyttet materiale skal opphavsmannen navngis (og eventuelt lenkes til).